Saturday, November 26, 2005

Kamuoyuna

19.12.2003 tarihinde, Danimarka Media Sekreterliği'nden aldığı yayın izni ile yayınlarını sürdüren televizyonumuz, Danimarka ve Avrupa Birliği yayın ilkelerine uygun yayıncılığını sürdürmektedir. Ancak yayına başladığı ilk günden itibaren ROJ TV, Türk devletinin saldırılarına hedef olmuş; sistematik hale getirilen bu saldırılar son günlerde yeni bir boyut kazanmıştır. ROJ TV'ye yönelik bu devlet terörüne karşı milyonlarca izleyicimizi ve kamuoyunu bilgilendirmek bu aşamada zorunlu hale gelmiştir.

Türkiye'nin mevcut eğitim, kültür ve basın politikası, esas olarak tek millet, tek dil ve tek dine dayalıdır. Bütün kurumlaşma, planlama, iletişim ve politika bu resmi ideoloji çerçevesinde örgütlendirilmektedir. Türk Anayasası, Türk Ceza Yasası ve Yönetmelikler, Türkiye'de farklılıkların kendilerini ifade etmesini engellemektedir. Bu konuda yeterli-tartışmasız yüzlerce örnek vardır. Devletin resmi ideolojisine uygun olmayan düşünce suçları, gazete ve radyo kapatmaları, siyasetçi ve yazarlar için hapis cezaları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları Türkiye'de düşünce ve ifade özgürlüğü bulunmadığının en açık kanıtıdır. Dolayısıyla din, dil ve ırk ayrımcılığı bizzat Türkiyenin anayasa ve ceza yasalarına dayalı olarak devletin kurum ve kuruluşları tarafından yapılmaktadır.

Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) yönetmeliği, özel televizyon ve radyolara Kürtçe yayın hakkı tanımadığı gibi, Kürtçe yayın yapan medya kuruluşları hakkında hala davalar açılmakta ve ceza verilmektedir. RTÜK, radyo ve televizyonlar için verdiği kapatma ve yayın durdurma cezalarını ağırlıklı olarak Kürtçe yayınlara vermektedir. Kürtçe şarkı ve Kürtçe müzik yayınlandığı için radyo ve televizyonlar kapatılmaktadır. AB ilerleme süreci müzakerelerinde, Türkiye'ye bu engellemelerin kaldırılması yönünde sürekli uyarılar yapılmaktadır. Ancak Türk Devleti hak ve özgürlükler alanını genişletmek yerine, kendi sınırları içindeki yasak ve kısıtlamaları Avrupa Birliği sınırları içinde de kabul ettirmeye çalışmaktadır. ROJ TV'ye yönelik saldırıların bizzat Türk Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı eliyle yürütülmesi de Türkiye'nin içerdeki yasakları Avrupa'ya ihraç cüretkarlığının bir parçasıdır.

ROJ TV'nin RTÜK yasalarına değil, Avrupa Basın_Yayın ilkelerine tabi olduğunu bir kez daha hatırlatırken, başta ROJ TV izleyicileri olmak üzere kamuoyunu Türk devletinin bu saldırıları karşısında duyarlı olmaya çağırıyoruz.

8 Kasım 2005

ROJ TV
Yönetim Kurulu