Saturday, May 06, 2006

Turkiet kräver att Danmark stänger kurdisk tv-kanalFlamman, vansterns Tidining
(2006-04-06)

Foto: Indymedia.

I östra Turkiet, norra Kurdistan, pågår just nu de mest våldsamma upplopp landet sett på flera år. Militärflyg och helikoptrar ständigt i luften. Ett flertal människor har redan mist sina liv. Den direkta bakgrunden är att 14 PKK-medlemmar dödades av turkiska trupper, vid stridigheter i Musprovinsen.

Bakomliggande orsak till upploppen är en ökad frustration över arbetslöshet, fattigdom och förtryck. Nyheter om begravning för fyra av de 14 dödade PKK-medlemmarna i Diyarbakir sändes ut i media av ROJ TV och kanalen har blivit beskylld för att uppmana till upplopp. Turkish Daily News går ännu längre och menar att kanalen uppmanar till inbördeskrig.
Bristen på mänskliga rättigheter i Turkiet är omfattande, och rapporterna om tortyr har inte upphört. Antiterroristlagarna, som skapades för att förhindra "kurdiska attentat", är väldigt långtgående och inskränker bland annat åsikts- och yttrandefriheten.

Turkifiering

I samklang med turkifieringspolitiken slår staten vakt om att landets enhet aldrig får ifrågasättas. På Reportrar utan gränsers hemsida kan man läsa om de turkiska lagarna. Staten har exempelvis rätt att bestraffa "propaganda mot nationens odelbara enhet". Flera kurdiska journalister har blivit dömda för "förödmjukande av staten och dess institutioner och hot mot den turkiska republikens enhet".
Den turkiska statens syn på denna fråga exemplifierar sig mycket väl i fallet med ROJ TV. ROJ TV började sända i mars 2004 från Danmark, med det uttalade målet att stärka den kurdiska identiteten hos kurder runt om i världen. Framför allt är kanalen viktig då den sänder på kurdiska. Turkiet har tidigare krävt av danska myndigheter att återkalla ROJ TV:s sändningstillstånd med argumentet att tv-stationen har kopplingar till PKK och att den "uppmanar till hat".

Tv från Danmark

Enligt publicaccess har även den amerikanska regeringen uppmanat Danmark att stänga ROJ TV. Danmarks motsvarighet till radio- och tv-nämnden har, med anledning av klagomål från den turkiska ambassaden, i nästan två år undersökt om ROJ TV har överträtt förbudet mot att sända program som på något sätt uppmanar till hat. Den har dock inte funnit något som med sans kan uppfattas som "uppmaning till hat". Inte heller har det påvisats något som helst samröre med PKK. Frågan inställer sig om det kanske är så att kanalen hotar den oomstridda enheten i den turkiska staten.
Varje morgon i Turkiet börjar skolbarnen med att ställa sig upp och säga "Vad lycklig jag är att vara turk!" Varje morgon kan kurdiska barn, tack vare ROJ TV, se barnprogram på sitt eget språk och lyssna på kurdiska sånger. Är kanalen ett hot mot den turkiska staten? Ja, i alla fall så som den ser ut idag. Nu ställer åtta kurdiska student- och ungdomsorganisationer i Sverige krav på regeringen, att sätta press på Turkiet, att sluta med våldet och fokusera på de reella orsakerna till stridigheterna.


Andreas Kotsadam

www.andreaskot.blogspot.com