Thursday, December 08, 2005

Vedrørende: Tyrkias press for å stenge Roj TV.

Kurdish Student Assosication in Norway, have written a protest letter concerning the RojTv-case. The letter is written in Norwegian. It is also published at ( www.ksfn.net) and sent to the Danish Primeminister as well.
Vedrørende: Tyrkias press for å stenge Roj TV.

Som De har merket det, har tyrkiske myndigheter i de siste ukene kjørt et hardt press på danske myndigheter for å lukke den kurdiske satelittkanalen Roj TV. Denne kanalen som driver mediedekning av verdenshendelser sett fra kurdernes side, ses på som en trussel mot den tyrkiske staten. Vi mener at det er et dårlig signal til EU fra Tyrkia som har godtatt å gi friere rammer for ytringsfrihet og demokrati. Roj TV er et medium som millioner av kurdere følger med på daglig. Det faktum at ytringsfrihet og pressfrihet mangler i Tyrkia gjør det spesielt viktig å støtte om andre medier.

Påstander om at det er en link mellom denne kanalen og tidligere PKK er begrunnet med at denne kanalen dekker mediebildet fra et annet perspektiv enn det tyrkiske statsmedier gjør. KSFN mener at det er en illegitim begrunnelse for å stenge Roj TV. For det første bør en eventuell forbindelse avsløres av danske myndigheter. For det andre bør det begrunnes for hvorfor en eventuell link er skadelig for demokratiet generelt og EU spesielt. En av hovedbegrunnelsene fra den tyrkiske staten har vært at den kurdiske nasjonalsangen (Ey Reqip) er blitt spilt på Roj TV. Dette mener vi er en illegitim begrunnelse. Hvorfor kan ikke vi som en nasjon på ca. 35 millioner få retten til å ha en nasjonalsang?

Vi mener at en eventuell avskaffelse av Roj Tv vil være i strid med demokratiske prinsipper. Vi ser det som nødvendig å skille mellom kulturell og mediepolitisk virksomhet som Roj TV bedriver, fra en eventuell politisk aktør. Dessverre blir kurdisk kulturell formidling sett på som en politisk trussel mot den tyrkiske staten. Republikken Tyrkia har siden dens fødsel i 1923 hatt en assimilerende politikk overfor kurdere i Tyrkia. Dette har blant annet gitt utslag i at kurdiske medier og presse ikke har fått etablere seg i Tyrkia og ofte fått trange kår utenfor Tyrkia.

Vi, i KSFN, protesterer herved mot de tyrkiske kravene om å stenge Roj TV. Vår begrunnelse er at ytrings- og pressefrihet er verdier som Danmark må fortsette å støtte uansett press fra eksterne aktører.


KSFN-styret
Oslo 05.12.05